Dr Jean-Paul DELEUZE

Ontslag – terugkeer naar huis

De patiënt en zijn begeleider ontvangen mondelingen en schriftelijke instructies.
Men meldt dat binnen de 24 uur kleine complicaties zoals pijn, misselijkheid, braken, duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid en slaperigheid kunnen optreden.

Deze verschijnselen dienen te verdwijnen binnen 24-48 uur.

Op de documenten die patiënt meekrijgt staat het telefoonnummer van het secretariaat. Indien nodig kan men hiernaar bellen.

De patient dient begeleid te worden door een derde. In geen enkel geval krijgt de patiënt de toestemming op eigen kracht of met het openbaar vervoer terug te keren.

Vermijd alcoholgebruik tijdens 24 uur.

Gelieve geen belangrijke beslissingen te nemen en geen document te ondertekenen 48 uur na de operatie.

Rusten en geleidelijk hervatten van een lichte voeding tijdens de eerste 24 uur.

Telefoon SECRETARIAAT + 32 478 10 72 46
Wettelijke vermeldingen  I  Ontwerp Gravitex  I  BVBA Dr Deleuze JP Heelkunde – Broquevillelaan 32 - 1200 Brussel  I  secretariat@dr-deleuze.be