Dr Jean-Paul DELEUZE

De dag van uw ziekenhuisopname

Vergeet u niet te wassen en stel jezelf voor aan het ziekenhuis op het afgesproken uur, u moet nuchter blijven (niet eten of drinken) sinds middernacht, tenzij anders aangegeven door de anesthesist.

Neem geen medicatie voor aankomst, tenzij anders aangegeven door de anesthesist.

Vergeet niet om belangrijke documenten te nemen, met inbegrip van uw röntgenfoto's.

Na de operatie

Eenmaal geïnstalleerd ná de operatie, krijgt de patient op voorschrift van de chirurg of anestesist zijn medicatie. De verpleegkundige houdt alles onder controle.
Voor zijn ontslag zal de patiënt nog een klinisch onderzoek ondergaan en algemene parameters als bloeddruk, temperatuur dienen constant te zijn.

De toestemming tot ontslag dient getekend te worden door de chirurg 
 of anestesist.

Soms is men verplicht te patiënt te houden voor overnachting. Dit gebeurt als de ingreep plaats had laat op de dag, langer duurde dan voorzien of er geen toezicht is thuis.

Telefoon SECRETARIAAT + 32 478 10 72 46
Wettelijke vermeldingen  I  Ontwerp Gravitex  I  BVBA Dr Deleuze JP Heelkunde – Broquevillelaan 32 - 1200 Brussel  I  secretariat@dr-deleuze.be